Skip to main content
A partnership with

MEET, MAKE, GROW + SHARE

The Inverclyde Shed

Inverclyde

Mae person hŷn mewn cap fflat yn eistedd mewn siop gwaith pren yn estyn am ei offer.

Bydd y prosiect 'Meet, Make, Grow & Share' yn darparu cyfleoedd i bobl sy'n wynebu ynysrwydd cymdeithasol yn ardal mwyaf difreintiedig Yr Alban i gael gobaith, dysgu sgiliau newydd a meithrin cyfeillgarwch go iawn dros baned. Bydd gweithgareddau ymarferol yn ein sied cymunedol yn cynnwys adeiladu dodrefn, adeiladu cychod, weldio, garddio a chrefft coed.

  • Rhoi cyfle i bobl leol wneud ffrindiau
  • Galluogi pobl i ddysgu a rhannu sgiliau newydd
  • Meithrin cysylltiadau cryfach ar draws y gymuned gyfan