Skip to main content
A partnership with

Outdoors and Creative Intergenerational Project

Jambo! Radio CIC

Glasgow

Mae grŵp o bobl yn eistedd mewn theatr  gyda gliniadur a meicroffon gyda'r logo Jambo!Radio arno.

Bydd y prosiect yn dod â phobl hŷn a phobl iau o dras Affricanaidd a Charibïaidd ynghyd i ymgysylltu â chynhyrchiadau darlledu ac archwilio'r awyr agored yn Yr Alban. Mae'r orsaf radio cymunedol ar-lein hon yn cyrraedd pobl o dras Affro-Caribïaidd ledled yr Alban, gan gynnwys nifer o bobl o genhedloedd hŷn.

  • Dod â gwahanol genedlaethau ynghyd i hyrwyddo dealltwriaeth
  • Helpu lleihau ynysrwydd yn y gymuned Affro Caribïaidd hŷn
  • Galluogi straeon pobl hŷn i gael eu rhannu'n ehangach