Skip to main content
A partnership with
Enillydd

PENRITH PUMAS (Promoting, Unbelievable, Mental, Attitude)

Penrith Pumas WRC CIC

Cumbria

Mae grŵp o chwaraewyr rygbi cadair olwyn yn eistedd mewn cylch cyn gêm.

Bydd y prosiect yn cynnal sesiynau rygbi cadair olwyn i bobl ag anafiadau sydd wedi newid eu bywyd neu gyflyrau iechyd cronig hirdymor. Bydd y cyllid yn ehangu ei gefnogaeth i greu newid cadarnhaol hirhoedlog i fywydau mwy o bobl, gan ddangos na ddylai fod unrhyw gyfyngiadau o ran yr hyn y gellir ei gyflawni yn dilyn anaf neu ddiagnosis.

  • Dod â phobl ynghyd i feithrin cysylltiadau cryf
  • Ffocws ar gynhwysiant a grymuso
  • Galluogi pobl i gyflawni uchelgeisiau ac amcanion