Skip to main content
A partnership with

Stories from the Kitchen Table.

The Laal Collective CIC

Wigton, Cumberland

Mae grŵp o oedolion yn gwenu tua'r camera yn dangos y pypedau y maen nhw wedi'u creu.

Bydd y prosiect yn creu trafodaethau a chyfeillgarwch rhwng oedolion ag anableddau dysgu, pobl hŷn, ysgolion a grwpiau cymunedol. Bydd y cyllid yn cefnogi creu straeon trwy ddarlunio, drama, pypedau a bwyd, gan helpu cynrychioli a rhannu syniadau o wahanol ddiwylliannau. Bydd y straeon yn cael eu rhannu a'u dathlu gyda'r gymuned.

  • Dod â phobl ynghyd trwy'r celfyddydau a diwylliant
  • Meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac ar eu traws
  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol