Skip to main content
A partnership with

Re:Pair, At Your Service

The Furniture Project (Stranraer) Ltd

Stranraer, The Rhins, Wigtownshire

Mae person mewn siaced lachar yn newid bylb golau person hŷn wrth iddyn nhw eistedd ar y soffa gyda'u ci.

Bydd y prosiect yn cefnogi pobl fregus ac ynysig yn eu cartrefi trwy eu helpu gyda thasgau bach, trwsiadau a thasgau cynnal na allant eu gwneud eu hunain. Bydd y cyllid yn darparu rhyngweithiad cymdeithasol i helpu mynd i'r afael ag unigrwydd a rhoi sgiliau trosglwyddadwy newydd i bobl.

  • Dod â phobl ynghyd i leihau unigrwydd ac ynysrwydd
  • Cefnogi pobl i greu newid ystyrlon yn eu cymuned leol
  • Helpu pobl i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy newydd