Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Promoting the health and wellbeing of individuals and promoting social inclusion

Annan & District Day Centre

Annandale and Eskdale

Mae person hŷn yn gwenu wrth gael ei helpu allan o hen fws mini gan oedolyn.

Bydd y prosiect yn dod ag oedolion yn Annan a'r gymuned gyfagos ynghyd i gynnal gweithgareddau cymdeithasol a darparu pethau hanfodol, megis bwyd a thrafnidiaeth. Mae'r prosiect yn ceisio dod â phobl ynghyd a gwella lles corfforol a meddyliol y gymuned.

  • Dod â phobl ynghyd i feithrin perthnasoedd cryf
  • Cefnogi pobl i greu newid ystyrlon yn eu cymuned
  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol