Skip to main content
A partnership with
Enillydd

Stable Life Galloping Forward

Stable Life

Scottish Borders

Mae plentyn yn edrych i fyny ar geffyl gwyn sydd y tu ôl i gât bren.

Bydd y prosiect yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc 5 oed ac yn hŷn sy'n profi heriau personol, gan ddefnyddio ceffylau fel ffordd i ddatblygu strategaethau ymdopi cadarnhaol, darganfod hunan-ymwybyddiaeth a dysgu sgiliau trosglwyddadwy. Y bwriad yw eu helpu i gyflawni eu huchelgeisiau a gwella cysylltiadau teuluol a chymdeithasol.

  • Gwneud cymunedau'n gryfach ac yn fwy cynhwysol
  • Cefnogi pobl i greu newid ystyrlon
  • Helpu pobl i gysylltu ym myd natur